DAY FIFTY: MONTLUÇON TO NÉRIS-LES-BAINS

 

Distance Today: 14.9 km
Distance Total: 984.4 km

Day Fifty Earth Radius: 6356.7 km
Day Fifty Provisional Metre: 99.85 cm

sara morawetz